Psihoautentic

2. Tristanismul, ca variantă a intenționalității dorinței

Tristanismul este un enigmatic fenomen sexual și o ilustrare catastrofică a unei forme personale de uniune sexuală. Iubirea obsesivă a lui Tristan față de Isolda, este o iubire interzisă, incapabilă să ajungă la formele normale ale uniunii. El este prizonierul unei vrăji care îl leagă de această femeie de care nu poate scăpa. Astfel, nu pare să existe nici o finalitate a dorinței sale în afara morții, căci doar moartea îi va aduce liniștea și o va face pe Isolda să fie a lui. Acest gând consolator este corelat cu gândul „păcatului originar”, care se află deseori în stare latentă în dorință. Tristan o iubește pe Isolda tocmai datorită caracterului ei interzis, astfel el devenind genul de amant pentru care tărâmul dorinței sexuale este tărâmul fructului oprit. Tristan își urmează propria lui înfrângere, fiind victima unui proiect autodistructiv, posedat de un elan mortel în cuvintele lui Freud. Pentru a se dovedi de neînlocuit în ochii persoanei iubite, el își subordonează gândurile încărcate de dorință unei idei dominante despre sine însuși, ca centru transcedental al  atenției.

El resimte propria lui dorință ca pe o subordonare a lui însuși față de un imperativ corporal și își dorește același efect la persoana pe care o iubește. Semnificația erotică a actului sexual se află tocmai în abandonul său. Legătura dintre organele sexuale și dominația corpului este caracteristică experienței în care Isolda ar fi prezentă pentru Tristan în propriul lui corp iar el s-ar simți luat în stăpânire tocmai prin intermediul propriului corp. Desigur, procesul luării în stăpânire are tot misterul și impenetrabilitatea corpului însuși, fiind acel întuneric ce izvorăște din interior. Dorința lui Tristan nu este interzisă doar datorită caracterului său adulterin ci pentru că ea pune totul în slujba actului sexual, văzut ca o dominație a corpului, care îl înrobește tocmai atunci când ar trebui să fie cel mai liber. Astfel, el începe să tânjească după o altă uniune cu obiectul dorinței mai completă și mai posedantă.

În același timp, deoarece Tristan nu caută ideea unei uniuni desăvârșite dincolo de actul sexual, el vede împlinirea dorinței lui ca pe o altă înfrângere mai mare și mai ireversibilă, a sinelui de către corp. Prin urmare apare ideea mortiferă în care corpul preia controlul în întregime și pentru totdeauna. Astfel moartea care unește cuplul din punct de vedere spiritual, este triumful sufletului asupra corpului, și totodată triumful corpului asupra sufletului, disoluția finală a tot ceea ce amanții sunt din punct de vedere individual. Scopul sexual fiind desprins de orice proiect social este limitat la actul sexual și, în consecință, trebuie să se petreacă în afara sinelui, schimbând realitatea materială a acțiunii cu o persistență iluzorie ca amintire.

Dintr-un sentiment perturbat efortul imaginației întrevede uniunea spirituală doar prin actul sexual în care participanții se iau în stăpânire în mod mutual. Se caută înlăturarea clarității care facilitează diferențierea formelor individuale și care astfel separă indivizii.  Doar renunțarea la corporalitate poate aduce împlinire unui proiect care dorește doar posedarea mutuală din timpul iubirii. Individualitatea celuilalt încetează sa fie intruzivă doar când individualitatea mea încetează a mai exista.

Tristan este un Don Juan morbid, care a perceput catastrofa uni dorințe ce nu poate privi dincolo de actul sexual. El se simte vinovat și obsedat de faptul că dorința lui este păcătoasă și, totuși, nu poate face nimic ca să se pregătească sufletește pentru revelația morală care îi macină imaginația. Don-Juan care amână întâlnirea finală cu legea morală, este capabil să își separe dorința de orice atașament pe termen lung și să își transforme obsesia pentru actul sexual într-o obsesie pentru femeie. Pentru Tristan există doar o femeie, iar ea are calitatea atotdistrugătoare a morții înseși. Pentru Don Juan există un număr infinit de femei în care acesta vede aceeași ocazie a dorinței.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook